บุคลากร

 
  

                            

 แพทย์หญิงสุพัตรา ศรีวณิชชากร  

ผู้อำนวยการ

 

   

   นางทัศนีย์ ญาณะ

 ผู้จัดการแผนงาน 

 

 

 

 

ฝ่ายวิชาการ

 

 

  งานวิจัยและจัดการสังเคราะห์ความรู้และฝึกอบรม  

   

 

  
นางสาวปิยฉัตร ตระกูลวงษ์  
 นักวิชาการ
 
  
   
 
นางสาวพฤกษา บุกบุญ

นักวิชาการ
  
  

  
 นางสาวผการัตน์ ฤทธิ์ศรีบุญ  

นักวิชาการ  

 

 

 

 
 นางสาวนพรัตน์ สกลกูล 

ผู้ประสานงาน

 


อ่าน 1120 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 บุคลากร
 เกี่ยวกับแผนงาน
 ติดต่อเรา

หน้าแรก | งานวิจัย | องค์ความรู้ | สื่อเผยแพร่| ฐานข้อมูล | ข่าว/กิจกรรม | Link การจัดการความรู้