สพช.จับมือภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ จัดอบรมการใช้เครื่องมือพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

 


อ่าน 1401 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ประชุมเครือข่ายอำเภอสุขภาพดี เขต 2 พิษณุโลก
 ประชุมเครือข่ายท้องถิ่นเพื่อระบบสุขภาพชุมชน "จากศูนย์ดูแลต้นแบบสู่การขับเคลื่อนนโยบายแบบบูรณาการ"
 พิมพ์ชื่อหัวข้อ
 ผลสำรวจต้นทุนและศักยภาพความพร้อมของศูนย์ต้นแบบดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุและคนพิการ
 นโยบาย “ผู้บริหารสธ...ไร้พุงมุ่งสู่สุขภาพดี” ปี 2559

หน้าแรก | แนวคิดระบบสุขภาพชุมชน | เวทีขับเคลื่อน | งานวิจัยชุมชน | นักจัดการชุมชน | พื้นที่แผนงาน | ข่าว / กิจกรรม | รวมลิงค์ระบบสุขภาพชุมชน