สพช.จับมือภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ จัดอบรมการใช้เครื่องมือพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

 


อ่าน 1474 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 เวทีประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการบุคลากรปฐมภูมิ”
 การสานพลังภาคีเครือข่าย เพื่อลดเสี่ยง ลดโรค
 สรุป เวทีสุขภาพชุมชน 2556 "การเรียนรู้สู่การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนที่ยั่งยืน"
 เวทีประชุมวิชาการ การบริหารจัดการเครือข่ายสุขภาพอำเภอ (Partnership management)
 ใบรับรอง CNEU

หน้าแรก | แนวคิดระบบสุขภาพชุมชน | เวทีขับเคลื่อน | งานวิจัยชุมชน | นักจัดการชุมชน | พื้นที่แผนงาน | ข่าว / กิจกรรม | รวมลิงค์ระบบสุขภาพชุมชน