ATM ธนาคารออมสิน ร้านโอ๊ะไก่ มินิมาร์ท: ตู้เอทีเอ็มของธนาคารออมสินที่นราธิวาสอำเภอ สุไหงโก-ลก

ที่อยู่: 32FM+65X 4057 ตำบล มูโนะ อำเภอ สุไหงโก-ลก นราธิวาส 96120

อันดับ: 5

จำนวนรีวิวที่มีอันดับ 5: 2

จำนวนรีวิวทั้งหมด: 2

ลิงค์ถึงรีวิว

สถานะ: ปฏิบัติการ

สถานะตรวจสอบ: ข้อมูลยังไม่ได้ตรวจสอบ


แผนที่ธนาคาร:

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

สินเชื่อส่วนบุคคลกรุงศรีรายได้ต่อเดือน - 15,000 บาทขึ้นไป

วงเงินให้กู้ - วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้

ระยะเวลาคืนเงิน - สูงสุด 5 ปี

โปรโมชั่น - กู้สินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารกรุงศรีทราบผลเร็วมาก

อ่านรายละเอียด คลิ๊ก!

ฟินนิกซ์รายได้ต่อเดือน - 8,000 บาทขึ้นไป

วงเงินให้กู้ - วงเงินสูงสุด 1 แสนบาท

ระยะเวลาคืนเงิน - สูงสุด 1 ปี

โปรโมชั่น - กู้เงินแอพฟินนิกซ์รับวงเงินให้กู้สูงถึง 1 แสนบาท

อ่านรายละเอียด คลิ๊ก!

สินเชื่อบ้านกรุงศรีรายได้ต่อเดือน - ไม่กำหนด (แต่ต้องมีรายได้ประจำ)

วงเงินให้กู้ - วงเงินสูงสุด 90% ของราคาประเมินหลักทรัพย์

ระยะเวลาคืนเงิน - สูงสุด 30 ปี

โปรโมชั่น - ส่องสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงศรีพร้อมเช็คดอกเบี้ยล่าสุด

อ่านรายละเอียด คลิ๊ก!