Government Savings Bank: ธนาคารของธนาคารออมสินที่ยะลาอำเภอเมืองยะลา

ที่อยู่: 435, TambonAmphoe Mueang Yala, Yala, 95000

เบอร์โทรติดจ่อ: +66 73 244 077

สถานะ: ปฏิบัติการ

สถานะตรวจสอบ: ข้อมูลยังไม่ได้ตรวจสอบ


แผนที่ธนาคาร:

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

รีไฟแนนซ์รถยนต์ไทยพาณิชย์รายได้ต่อเดือน - ไม่กำหนด

วงเงินให้กู้ - วงเงินสูงสุด 5 ล้านบาท

ระยะเวลาคืนเงิน - สูงสุด 7 ปี

โปรโมชั่น - รีไฟแนนซ์รถไทยพาณิชย์วันนี้รับข้อเสนอสุดพิเศษ

อ่านรายละเอียด คลิ๊ก!

สินเชื่อบ้านกสิกรรายได้ต่อเดือน - 15,000 บาทขึ้นไป

วงเงินให้กู้ - วงเงินสูงสุด 100% ของราคาประเมินหลักทรัพย์

ระยะเวลาคืนเงิน - สูงสุด 30 ปี

โปรโมชั่น - ส่องสินเชื่อบ้านกสิกรไทยผ่อนนานสูงสุดถึง 30 ปี

อ่านรายละเอียด คลิ๊ก!

สินเชื่อส่วนบุคคลออมสินรายได้ต่อเดือน - 20,000 บาทขึ้นไป

วงเงินให้กู้ - วงเงินสูงสุด 5 แสนบาท

ระยะเวลาคืนเงิน - สูงสุด 7 ปี

โปรโมชั่น - สมัครสินเชื่อบุคคลออมสินวันนี้ผ่อนสบายๆ

อ่านรายละเอียด คลิ๊ก!